Asszertív kommunikáció/konfliktuskezelés

 

Az asszertivitás egy olyan kommunikációs stílus, amely nagyban figyelembe veszi a partner céljait, elképzeléseit és lehetőséget biztosít a partner ellenvetéseinek meghallgatására, empatikus feltárására. Alkalmazásával a kommunikáció hatékonnyá és hitelessé válik, valamint a két fél között partneri és nyerő-nyerő viszony alakul ki. Az asszertív kommunikáció az egészséges munkahelyi környezet, illetve a hatékony munkavégzés elengedhetetlen eszköze, hiszen segít a konfliktusok megelőzésében és a stressz oldásában, a problémamegoldás központú fókusz kialakításában.

A program végére a résztvevők ismerik önmaguk elfogadtatásának és mások elfogadásának fontosságát és módszerét és a továbbfejlődés irányait saját kommunikációs készségüket tekintve, képesek lesznek alkalmazni a véleménynyilvánítás, dicséret, valamint kritika adásának asszertív formáit, képessé válnak ellenvetések, visszajelzések fogadására és feldolgozására, felhasználni az önérvényesítő kommunikáció módszerét munkájuk során. A résztvevők a tréningprogramot követően törekedni fognak szükségleteik és elvárásaik világos, egyértelmű, asszertív megfogalmazására, partneri viszony kialakítására teljes és mindenkori kommunikációjuk során.

Kérjen ajánlatot most!

Szólj hozzá!